Cyber Defence Services

Vector Synergy: doświadczenie, lojalność, konsekwencja. bezpieczenstwo, zaufanie

W Vector Synergy usługi Cyber Defence to więcej niż zaawansowane rozwiązania gwarantujące spokój i bezpieczeństwo IT organizacji. To przede wszystkim filozofia działania, która prowadzi do wspólnego wypracowania najbardziej efektywnego systemu, gwarantującego bezpieczeństwo cybernetyczne organizacji Klienta.

Vector Synergy konfiguruje i dostarcza optymalnie dopasowane rozwiązania, zapewniając tym samym najwyższy – światowy poziom bezpieczeństwa informatycznego Klientów.

Vector Synergy nieustannie poszukuje właściwych rozwiązań. Powierzając nam odpowiedzialność za wykrywanie i reagowanie na incydenty w sieci, Klient zyskuje pewność, że jego dane będą poufne, integralne i dostępne. Wielopoziomowa ochrona, którą dostarczamy, zapewnia spokój i równowagę informatyczną oraz gwarantuje bezpieczeństwo, jakiego oczekuje.

Oferta usług Cyber Defence

Oferta Vector Synergy w zakresie usług Cyber Defence obejmuje

 1. Konsultacje bezpieczeństwa IT
 2. Testy penetracyjne
 3. Informatyka śledcza z odzyskiwaniem danych
 4. Rapid Reaction Team, czyli stałe lub czasowe monitorowanie bezpieczeństwa organizacji
 5. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT

vector-synergy-kolo-bezpieczenstwa

Do kogo są skierowane usługi Cyber Defence

 • Usługi Cyber Defence Vector Synergy są kierowane do organizacji, przedsiębiorstw i firm świadomych wartości know-how i znaczenia swojej misji. Zagrożenia to zarówno rozpowszechnienie informacji niejawnych, wyciek informacji poufnych, ale również przerwa w dostępności do usług.
 • Usługi Vector Synergy są tak szerokie, że są kierowane do wszystkich organizacji, firm i osób wykorzystujących komputery, pocztę elektroniczną, internet. Dla wszystkich, którzy chcą profesjonalnie zadbać o bezpieczeństwo zarówno danych firmowych jak i prywatnych.

Usługi

Testy penetracyjne

Za rzeczywistą ocenę stanu bezpieczeństwa IT odpowiadają Testy Penetracyjne, będące doskonałym narzędziem diagnozującym zabezpieczenia funkcjonujące w organizacji.
Testy Penetracyjne polegają na przeprowadzeniu symulacji prawdziwego ataku na systemy sieciowe działające w sieci komputerowej, aplikacje oraz ludzi (od zewnątrz sieci, jak i z jej wnętrza) bez znajomości wewnętrznej struktury IT Klienta. Są stosowane w celu wykrycia luk bezpieczeństwa w sieci firmy. Pozwalają ocenić podatność i odporność na atak oraz wskazać jak daleko mógłby zajść rzeczywisty atakujący w wypadku prawdziwego ataku na sieć komputerową.

Diagnoza przeprowadzona za pomocą Testów Penetracyjnych pozwala na zbudowanie świadomości zagrożeń oraz szybkie i wymierne ustalenie priorytetów w zakresie działań związanych
z bezpieczeństwem.

Istnieją dwa podejścia do testów penetracyjnych:

 • white box – pentester otrzymuje zakres adresów IP, które powinien przetestować
 • black box, gdzie pentester otrzymuje tylko nazwę firmy, której dane niezbędne do testów sam powinien zidentyfikować.

Testy penetracyjne sieci

Cel usługi:

 • Symulacja prawdziwego ataku komputerowego na systemy sieciowe działające w sieci komputerowej Klienta.

Korzyści dla Klienta

 • dostarczenie informacji o podatnościach systemu oraz możliwościach ich wykorzystania do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do chronionych danych
 • rozpoznanie słabych punktów infrastruktury IT
 • pomoc w ustaleniu priorytetów w zarządzaniu ryzykiem
 • efektywny podział budżetu inwestycyjnego w taki sposób, aby największe środki zostały przeznaczone na najbardziej niezabezpieczone elementy sieci
 • ocena zasadności inwestycji w zaawansowane technologie związane z bezpieczeństwem IT
 • spełnienie wymogów regulacji prawnych lub wynikających z innych zobowiązań organizacji.

Testy Penetracyjne Aplikacji

Cel usługi:

 • Symulacja prawdziwego ataku komputerowego na aplikacje działające w sieci komputerowej Klienta.

Korzyści dla Klienta:

 • dostarczenie informacji o podatnościach aplikacji oraz możliwościach ich wykorzystania do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do chronionych danych
 • rozpoznanie słabych punktów infrastruktury IT
 • ocena podatności aplikacji dostępnej on-line
 • ograniczenie potencjalnych kosztów niedostępności serwisu w razie udanego ataku komputerowego
 • ocena ilości zasobów niezbędnych do konkretnego modułu oprogramowania
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa nie tylko Klienta, ale również jego odbiorców i partnerów biznesowych
 • zwiększenie zaufania w oczach odbiorców Klienta.

Testy socjotechniczne

Cel usługi:

 • Sprawdzenia odporności pracowników na stosowanie metod socjotechnicznych w celu wydobycia poufnych informacji o firmie, haseł, nazw systemów czy też użytkowników.

Korzyści dla Klienta:

 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie stosowania socjotechnik w atakach komputerowych
 • rozpoznanie potencjalnych metod socjotechnicznych użytych do ataku związanych z dana branżą
 • ocena ilościowa obrazująca jaka liczba pracowników jest podatna na ataki z użyciem socjotechnik
 • wykazanie słabych punktów w komunikacji firmy, które mogą zostać wykorzystane do ataków socjotechnicznych
 • potwierdzenie jakości treningów oraz szkoleń użytkowników systemów komputerowych

Testy Biały Wywiad

Cel usługi:

 • Rozpoznanie jaka ilość informacji oraz jakie dane o firmie/osobie są osiągalne w ogólnie dostępnych źródłach informacji.

Korzyści dla klienta

 • ocena jakości oraz ilości informacji dostępnych on-line na temat firmy/osoby lub rodziny
 • ocena łatwości przeprowadzenia ataku za pomocą socjotechniki.
Informatyka śledcza

Częstym impulsem do podjęcia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa IT w organizacji jest konkretne przestępstwo komputerowe, którego celem jest firma. W tej sytuacji ważne jest, aby w porę zareagować na atak i wyciągnąć właściwe wnioski. Zadanie informatyki śledczej polega na dostarczeniu cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw informatycznych lub dokonanych za pomocą komputera nadużyć. W tym celu prowadzone są badania zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz odbywa się poszukiwanie dowodów przestępstw na systemie komputerowym, za pomocą specjalistycznych narzędzi software’owych oraz hardware’owych.

Badania systemów

Cel usługi:

 • dostarczenie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw komputerowych lub nadużyć dokonanych za pomocą komputera.

Korzyści dla Klienta:

 • posiadanie danych oraz informacji, które z prawnego punktu widzenia są dowodami sądowymi
 • dokładna wiedza w jaki sposób systemy Klienta zostały przełamane, jakie podatności zostały wykorzystane, jakie dane zostały skradzione/zmanipulowane lub wykasowane z jego systemu
 • możliwość zabezpieczenia swojego systemu w taki sposób, aby ponownie nie można było określoną metodą przełamać jego zabezpieczeń.

Badania sieci

Cel usługi:

 • dostarczenie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw komputerowych lub nadużyć dokonanych za pomocą komputera
 • badania sieci, dodatkowo mogą wskazać dokładnie: co, gdzie, kiedy i w jakiej formie zostało wysłane/przesłane ze skompromitowanego systemu
 • dowody, których nie można zdobyć za pomocą informatyki śledczej systemu, można uzupełnić informatyką śledczą sieci.

Korzyści dla Klienta:

 • posiadanie danych oraz informacji, które z prawnego punktu widzenia są dowodami sądowymi
 • dokładna wiedza w jaki sposób systemy Klienta zostały przełamane, jakie podatności zostały wykorzystane, jakie dane zostały skradzione/zmanipulowane lub wykasowane z jego systemu
 • możliwość zabezpieczenia swojego systemu w taki sposób, aby ponownie nie można było określoną metodą przełamać jego zabezpieczeń.

Odzyskiwanie Danych

Cel usługi

 • analiza zniszczonych nośników danych w celu odzyskania utraconych danych zapisanych na konkretnym nośniku
 • dostarczenie utraconych danych lub ich części w formie jak najbliższej oryginałowi.

Korzyści dla Klienta:

 • możliwość odzyskania utraconych danych (dokumenty, zdjęcia, etc.)
 • oszczędność czasu, który jest niezbędny do odtworzenia danych (czasami czas ten można liczyć w latach).
Konsultacje bezpieczeństwa IT

Wieloletnie doświadczenie, unikalne kompetencje oraz doskonałe przygotowanie techniczne to baza, dzięki której precyzyjnie diagnozujemy rozbieżności pomiędzy obecnym systemem bezpieczeństwa IT Klienta, a standardami obowiązującymi w tym zakresie na świecie.
W oparciu o analizę bieżącej infrastruktury sieciowo-usługowo-systemowej pod kątem bezpieczeństwa informacji i przepływu danych pomiędzy systemami, tworzymy i wdrażamy optymalne koncepcje zabezpieczenia infrastruktury IT Klienta oraz danych w modelu “End-to-End Security”. Potrafimy opracować nowoczesne i efektywne środowisko bezpieczeństwa cybernetycznego, oparte o sprawdzone i optymalne rozwiązania.

Analiza obecnej infrastruktury IT

Cel:

 • przeprowadzenie analizy, która pozwoli ocenić obecny stan zabezpieczenia infrastruktury IT Klienta
 • pokazanie Klientowi jak wygląda jego obecny poziom zabezpieczeń oraz wskazanie czy odbiega i w jakim stopniu od obecnie stosowanych standardów światowych
 • zapoznanie Klienta z nowoczesnymi systemami ochrony danych oraz infrastruktury IT

Korzyści dla klienta:

 • informacja jak wygląda system bezpieczeństwa w jego organizacji, w zestawieniu ze światowym standardem bezpieczeństwa cybernetycznego
 • analiza braków w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego wraz z określonym zakresem prac naprawczych, które należy wdrożyć, aby podnieść poziom bezpieczeństwa IT

Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa IT

Cel usługi:

 • stworzenie koncepcji bezpieczeństwa, która pozwoli udoskonalić obecny stan zabezpieczenia infrastruktury IT Klienta
 • przedstawienie Klientowi koncepcji opartej na nowoczesnych systemach ochrony danych oraz infrastruktury IT
 • dostarczenie Klientowi spójnej i komplementarnej koncepcji bezpieczeństwa.

Korzyści dla Klienta:

 • informacja jaki system będzie najbardziej optymalny, tak aby doprowadzić do wzrostu poziomu bezpieczeństwa
  cybernetycznego w jego organizacji zgodnie ze światowymi standardami
 • opracowanie zakresu prac oraz technologii dodatkowych, które należy wdrożyć, aby podnieść poziom bezpieczeństwa IT.

Wdrożenie koncepcji bezpieczeństwa IT

Cel usługi:

 • dostarczenie najwyższej klasy oraz najnowocześniejszych rozwiązań mających na celu ochronę wrażliwych i strategicznych
  danych oraz informacji należących do Klienta
 • dostarczenie technologii, która pozwoli nie tylko chronić dane, infrastrukturę oraz użytkowników, ale również zapewni,
  że w wypadku utraty danych (zamierzonej oraz niezamierzonej), informacje niezbędne do zidentyfikowania przyczyny utraty
  danych/włamania będą dostępne.

Korzyści dla Klienta:

 • środowisko bezpieczeństwa infrastruktury IT oparte o najnowocześniejsze rozwiązania
 • jednolita i spójna platforma bezpieczeństwa charakteryzująca się skalowalnością, łatwością dostępu i spójnością
 • pewność, że w razie ataku lub utraty danych (zamierzonych lub nie) będzie możliwość odtworzenia przebiegu włamania/kradzieży i ustalenia jakie dane zostały utracone/zmodyfikowane/skopiowane oraz co się z tymi danymi stało.

Dlaczego Vector Synergy

vector-synergy-introducing-balance-200

Vector Synergy zabezpiecza równowagę

 • zapewnia najlepsze zabezpieczenia, zaplanowane i wdrażane przez światowej klasy certyfikowanych specjalistów, z ogromnym doświadczeniem nabytym w takich organizacjach jak NATO,
 • w sytuacji kryzysowej zespół Vector Synergy zapewnia profesjonalne zarządzenie ryzykiem, oszacowanie i zminimalizowanie strat, przeprowadzenie cybernetycznego śledztwa z gromadzeniem dowodów i ustaleniem przebiegu zdarzeń
 • zapewnia najlepszą ochronę przez monitoring działania systemu i udostępnianych usług 24h na dobę.

Produkty Cyber Defence

CDeX logo presenting red and blue team

Cyberpoligon CDeX

CDeX to stworzony przez Vector Synergy unikalny system treningowy, który służy doskonaleniu praktycznych umiejętności specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej w zakresie wykrywania i reakcji na ataki cybernetyczne. Trening odbywa się w czasie rzeczywistym. W treningu udział biorą Blue Team (zespół defensywny) oraz Red Team (zespół ofensywny).
CDeX oferuje różne typy treningów.

ODKRYJ CYBERPOLIGON CDeX