CDeX na 2nd Cyber Security Industry Day 2018

CDeX na 2nd Cyber Security Industry Day 2018

W dniu 21 listopada 2018r.  Vector Synergy  reprezentowany przez zespół CDeX, uczestniczył w drugiej edycji konferencji

Cyber Security Industry Day  w Brukseli,  podczas której omawiano plany i działania zmierzające do stworzenia strategii dla UE

w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zorganizowane zostały trzy sesje tematyczne; podczas których prezentowano rozwiązanie wspierające opracowanie strategii:

  •  Cyber ​​Range
  •  Sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie
  • Zabezpieczenia mobilne (Smart Phone)

Zespół CDeX w sesji Cyber Range zaprezentował platformę treningową CDeX oraz wykorzystanie jej w procesie podnoszenia umiejętności

obrony przed atakami cybernetycznymi. Poruszono także kwestię zwiększania świadomości zespołów IT w zakresie rodzajów i  skutków

ataków cybernetycznych na infrastrukturę informatyczną.

Zaprezentowano także film pokazujący deployment platformy CDeX na Mirosoft Azure Cloud w czasie 30 minut.

 

POWRÓT