Eurocontrol wybrał Vector Synergy

Eurocontrol wybrał Vector Synergy

Wspólna oferta usług Vector Synergy i BCC z zakresu bezpieczeństwa IT dla firm sektora przemysłowego

Od marca 2015 roku Vector Synergy świadczy dla Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) usługi konsultingowe w zakresie budowy Security Operations Center/Computer Emergency Response Team (SOC/CERT). W ramach kontraktu nasi eksperci pomogą Eurocontrol określić techniczną specyfikację wymagań m. in. w zakresie architektury SOC, zarządzania incydentami, audytów bezpieczeństwa a także opracują wymagania eksploatacyjne (np. czas reakcji) czy sposób rozpowszechniania informacji w zakresie bezpieczeństwa.

POWRÓT